PRIVACYVERKLARING

logo travelling albania bas

TravellingAlbania hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze Privacyverklaring verstrekken we duidelijke en transparante informatie over hoe we omgaan met persoonlijke gegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. TravellingAlbania voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit betekent dat:

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonlijke gegevens worden beschreven in deze Privacyverklaring.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. TravellingAlbania heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. TravellingAlbania geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt. Als u bij ons op een vacature (of open sollicitatie) solliciteert, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zijn ons bewust van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, u wilt dit aangeven en deze respecteren.

Als TravellingAlbania zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u na het lezen van ons Privacybeleid, of in meer algemene zin, hierover vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonlijke gegevens van onze klanten.

Als u een reis bij ons hebt geboekt, moeten we persoonlijke gegevens van u als klant verwerken voor administratieve doeleinden en, natuurlijk, om de door u geboekte reis te kunnen uitvoeren, zoals reserveringen bij luchtvaartmaatschappijen, hotels en lokale touroperators. We moeten ook uw boeking en uw ‘Mijn TravellingAlbania-account’ kunnen beheren. Bovendien moeten we kunnen communiceren over uw geboekte reis, kunt u uitnodigingen maken voor onze reizigersinformatiedagen of voor andere informatieve vergaderingen. In geval van een calamiteit moeten deze gegevens ook worden verwijderd. De basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens ligt in de overeengekomen reisovereenkomst die we met elkaar hebben gesloten. Voor de bovenstaande doelstelling (en) kan TravellingAlbania de volgende persoonlijke gegevens opvragen:

Voornaam; Achternaam-telefoonnummer; e-mailadres; Geboortedatum; Seks; Paspoortgegevens: (kopie of alleen nummer- en datum- / plaatsnummer, afhankelijk van de geboekte reis). In sommige gevallen hebben we uw paspoortinformatie nodig voor een visumaanvraag. Het is ook mogelijk dat we uw paspoortgegevens nodig hebben voor het inchecken in hotels of voor het reserveren van een binnenlandse vlucht of treinreis. Of om u in bepaalde landen te laten reizen als overheidsinstanties dit vereisen. Relevante details voor de reis en eventuele speciale dieetwensen. Als deze informatie door u wordt verstrekt, is dit uiteraard met uw toestemming. We gebruiken ook persoonlijke gegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn verstrekt. Zorg ervoor dat ook zij hiermee instemmen en dat u deze informatie ook daadwerkelijk kunt verstrekken. Uw persoonlijke gegevens of die van uw reisgenoten worden opgeslagen door TravellingAlbania met het oog op het uitvoeren van de reisovereenkomst (geboekte reis) tijdens de periode van de reisovereenkomst. Ze worden opgeslagen en gebruikt om u te informeren over de reizen, evenals opgeslagen en opgeslagen in ‘Mijn TravellingAlbania’ zodat u na de reis ook toegang hebt tot ‘Mijn TravellingAlbania’. Na de reis slaan we uw gegevens op, tenzij u ons laat weten dat u dat niet wilt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees.

TravellingAlbania stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar klanten en geïnteresseerde partijen. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich registreren via een formulier op de website TravellingAlbania. Op het formulier vragen wij om uw naam, e-mailadres en postcode. Deze persoonlijke gegevens van de nieuwsbriefabonnees worden door TravellingAlbania gebruikt om u te informeren over onze reizen, om informatie te geven over reisbestemmingen, aanbiedingen en informatiedagen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde partijen

Persoonsgegevens van geïnteresseerde partijen voor onze reizen worden door TravellingAlbania verwerkt om informatie over onze reizen te verstrekken in de vorm van een of meer brochures en / of tijdschriften. Op de website TravellingAlbania vindt u een aanvraagformulier voor het aanvragen van een of meer brochures. Brochures kunnen ook worden aangevraagd per post of door middel van een ingevulde antwoordkaart. Voor de bovenstaande doelstelling (en) (aanvragen van brochures), kan Travelling Albanië de volgende persoonlijke gegevens opvragen: Voornaam Naam Laatste adres Adres E-mailadres Uw persoonlijke gegevens worden door Travelling Albanië opgeslagen met het doel brochures te verzenden in de periode dat u wordt gezien als een geïnteresseerde persoon van de reizen van TravellingAlbania.

 

Verstrekking aan derden

De informatie die u ons verstrekt bij het boeken van een reis, zullen wij niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de reisovereenkomst. Denk aan luchtvaartmaatschappijen, hotels, transportbedrijven en lokale agentschappen binnen en buiten de EU. We geven nooit persoonlijke gegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben gesloten, met uitzondering van derde partijen die nodig zijn om uw reis uit te voeren, zoals lokale agentschappen buiten de EU en hotels. Met deze partijen (verwerkers) maken we natuurlijk de nodige regelingen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Verder zullen we de door u verstrekte informatie niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan ​​is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie ons (persoons) gegevens opvraagt ​​in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval moeten we meewerken en zijn we daarom verplicht deze informatie te verstrekken.

 

Minderjarigen

We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Opslagperiode

TravellingAlbania bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of opgelegd door de wet.

 

Veiligheid

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: alle personen die kennis kunnen nemen van uw gegevens namens TravellingAlbania zijn verplicht om hun vertrouwelijkheid te bewaren. We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We zorgen voor de codering van persoonlijke gegevens als daar een reden voor is. We maken back-ups van de persoonlijke gegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw communicatie met TravellingAlbania

Als u ons een e-mail, online of via sociale media met onze chat stuurt, deelneemt aan online webinars / landpresentaties, zullen wij uw communicatie met ons opnemen voor kwaliteits- en leerdoeleinden.

 

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we van u hebben ontvangen te inspecteren, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. We kunnen u vragen om u te identificeren voordat we op de bovengenoemde verzoeken kunnen reageren. Mogen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, tenzij we deze nog nodig hebben voor de uitvoering van de reis.

Geautomatiseerde technologieën

Als u onze website bezoekt, kunnen we automatisch de volgende gegevens verzamelen: websitegedrag, websitepatronen en technische gegevens van uw apparatuur. We verzamelen deze persoonlijke informatie met behulp van cookies, serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren onthouden tijdens websitebezoeken en deze opslaan op uw computer / apparaat.

Wat doen cookies?

Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats geplaatst ze surfen door loginnamen, wachtwoorden, inhoud van het winkelwagentje en bijvoorbeeld de laatst bekeken reizen te onthouden. Websites gebruiken ook cookies om bij te houden hoeveel bezoekers naar een site komen en welke pagina’s populair zijn. Er zijn ook cookies die registreren welke websites u bezoekt en dus een inschatting maken van uw interesses. TravellingAlbania plaatst cookies op uw computer voor een betere gebruikerservaring, ervaring en volledige effect van de website. De cookies worden daarom gebruikt om de TravellingAlbania-website beter te laten functioneren en het webbezoek te controleren. We kunnen dit niet terug traceren naar een pc of individu. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als we niet bij elkaar komen, vinden we dit erg vervelend. U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over onze Privacyverklaring! info@TravellingAlbania.com.

logo travelling albania basContactgegevens:

TravellingAlbania B.V., Vronkenlaan 39 2352 EL, Leiderdorp, NL

Voor ons cookiebeleid klik hier.